LOGO

• Home > EOCR

1

iSEMMET

2

DVR

3

AR

4

SS Series

5

SP

6

SE2

7

DS1(T)

8

DS3(T)

9

EUCR(신제품)

10

DG(T)

11

DZ(T)

12

PMZ

13

PFZ

14

SSD

15

3DM2

16

FDM2

17

3MZ2

18

FMZ2

19

i3DM

20

iFDM

21

i3MZ

22

iFMZ

23

i3M420

24

iFM420

25

i3MS

26

iFMS

27

MME

28

i3BZ

29

iFBZ

30

3BZ2

31

FBZ2

32

iEOCR

33

iSEM(sEOCR)

34

DUCR-S/H

35

DOCR-S/H

36

DCL

37

DUCR

38

EVR-PD

39

EVR-FD

40

PMR

41

EOVR

42

EUVR

43

EVR

44

DOVR

45

DUVR

46

EGR

47

SDDR

48

SR-CT

49

3CT

50

ZCT

51

3DE[단종]

52

FDE[단종]

53

3EZ[단종]

54

FEZ[단종]

55

3EBZ[단종]

56

FEBZ[단종]

57

3E420[단종]

58

FE420[단종]

59

SE Series[단종]

60

DS(T)/DS1(T)/DS2(T)/DS3(T)[단종]

61

3E [단종]

62

4F [단종]

63

3DD/FD [단종]

64

3DM/FDM [단종]

65

3DZ/FDZ [단종]

66

3D420/FD420 [단종]

67

3M420/FM420 [단종]

68

3MZ / FMZ [단종]

69

VRD [단종]

70

4E[단종]

71

ELR[단종]

72

EFR[단종]

 
문의전화
 

SE Series[단종]


SE결선도


SE치수도

  • 초소형
• 과전류 / 결상 / 구속보호(결상 / 구속은 과전류 동작)
• 기동지연 / 동작지연시간 일체형
• 수동(복귀) / 전기적(원방) 복귀
• 초절전형
• 무전압 해방기능(No Volt Release / Fail-safe Operation)→N형
• 직입기동형 / 범용 소형모터 보호에 적합
• 배선용이
 
◆ 정격사양

전류설정

Type

설정범위

05

0.5 ~ 6A

30

3.0 ~ 30A

60

5.0 ~ 60A

동작시간설정

O-TIME
0.2 ~ 15초

복 귀

수동(즉시) / 전기적(원방)복귀

동작시간특성

정한시

조작전원

전 압
24

AC/DC24V

220
AC90 ~ 260V
기타전압
주문생산
주파수
50/60Hz

보조접점

형 식

1-SPDT(1C)

상 태
R Type
정상시 소자
N Type
정상시 여자

정 격

AC250V / 3A 저항부하(Resistive)

취 부

P

Panel Type

◆ 결선도
"N"(Fail Safe)Type은 A1, A2(또는 L1, L2)에 조작전원을 인가하면
95 96은 Open, 9798은 Close로 전환됨

부산광역시 사상구 괘감로 37, 3동 126,127호 (산업용품유통상가, 괘법동)
TEL 051-319-0665 / 051-319-0666 FAX 051-319-0667
업체명: (주)삼화산전 / 사업자번호: 606-86-39419 / 대표: 금경호
COPYRIGHT 2009 © SAMHWA SANJEON CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.